Hoe steunen ?

Fonds Kadee heeft uw steun meer dan nodig!

j0404926-300x300

Steunen kan door te storten op rekeningnummer:

BE42 0016 4482 4754  – mededeling WR KND 230 + naam (of naam van de actie)

Zin om zelf of met jouw organisatie een leuke actie ten voordele van Fonds Kadee op touw te zetten? Neem dan contact: kadee@uzgent.be

Voor giften vanaf 40 euro kan een fiscaal attest verkregen worden. Gelieve in de mededeling “gift fiscaal attest aub” te vermelden.*

* voorwaarden voor het verkrijgen van een fiscaal attest: het bedrag moet op jaarbasis minimum 40 euro bedragen, het moet gaan om een individuele gift, het bedrag moet rechtstreeks op de rekening van het uz gent terecht komen, opbrengstacties kunnen geen aanleiding geven tot fiscale attesten.