27/04/2018

Deze quiz wordt mogelijk gemaakt door de medewerking van quizploeg ‘Vrienden van Volondat’.
We danken ook al onze sponsorende partners voor hun bijdrage. Zonder hen is dit initiatief niet mogelijk.
De opbrengst gaat integraal naar een goed doel (Fonds Kadee – Kinderziekenhuis UZ Gent – zie www.fondskadee.be). Inschrijven kan via eldee.volondat@gmail.com. Elk team mag maximaal 4 leden tellen. De inschrijvingskost bedraagt 20 EUR per team. Voor de podiumploegen is een prijs voorzien. Maar elke deelnemer krijgt achteraf een attentie.