Het dagelijks beheer van Fonds Kadee is in handen van medewerkers van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth:

  • voorzitter: dr. Kristof Vandekerckhove, arts
  • secretaris: mevr. Caroline Dolieslager, hoofdverpleegkundige Zorgprogramma Kindergeneeskunde
  • erevoorzitter: prof. dr. Sabine Van daele, medisch diensthoofd

Leden:

  • Dhr. Yannick De Clercq, directeur Netwerking, fundraising en communicatie
  • Dr. Evelyn Maes, arts
  • Mevr. Rut Vrielynck, hoofdverpleegkundige Ambulant plateau Kindergeneeskunde
  • Mevr. Queeny Baetens, teamleider pedagogisch medewerkers Kindergeneeskunde
  • Mevr. Greet Tijtgat, adjunct-hoofdverpleegkundige Specialistische pediatrische afdeling
  • Dhr. Matthieu Ongenae, vrijwilliger
  • Mevr. Caroline Van Geyt, stafmedewerker Strategische beleidscel, Netwerking en fundraising

Het team is verder uitgebreid met een werkgroep van externe vrijwilligers van verschillende UZ-diensten en -afdelingen: Kinder- en jeugdpsychiatrie, Spoedgevallendienst, IZ Kindergeneeskunde, Brandwondencentrum, Kinderrevalidatiecentrum …