Ontstaan van Fonds KaDee

Terug naar 2014… vanuit de nood om onze kinderen met chronische ziektes beter te omkaderen, startten enkele mensen een fonds ter ondersteuning van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth.

Vele kinderen verblijven langdurig in ons ziekenhuis, of komen heel frequent voor opnames of ambulante behandelingen. Om het ziekenhuisverblijf zo aangenaam mogelijk te maken, werden een aantal projecten opgezet. De projecten focussen op een aangenaam verblijf, zoals bvb. een specifieke adolescentenruimte of snoezelbadkamer, alsook specifieke acties rond moeder/vaderdag, vakantie, Sinterklaas enz…

Het Fonds Kadee is echter ruimer dan alleen het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth. Het doel is er te zijn voor alle kinderen die opgenomen of behandeld worden in het het UZ Gent voor chronische zorg.

Uw steun kan het verschil maken!